Opel meriva manual pdf. Reading : Manuale D Uso Opel Meriva 2005 2019-01-27

Opel meriva manual pdf Rating: 7,1/10 1986 reviews

Reading : Manuale D Uso Opel Meriva 2005

opel meriva manual pdf

Page 125 Osvětlení 123 Osvětlení Vnější osvětlení vozidla. Pro přepnutí na tlumená světla opětovně zatlačte nebo zatáhněte za pákový přepínač. Zapnutí nebo vypnutí chlazení po nastartování motoru lze změnit v nabídce Nastavení v informačním displeji. For children under the age of 12, we recommend the Opel child restraint system 3 65. Údržba Otvory pro sání vzduchu Otvory pro sání vzduchu, které se nacházejí před čelním sklem, musíte udržovat v čistotě, abyste umožnili průchod vzduchu.

Next

PDF manuály Opel KM CARS s. r. o. Opel Trnava, Opel Dunajská Streda

opel meriva manual pdf

Osvětlení vstupu Uvítací osvětlení Při odemknutí vozidla pomocí rádiového dálkového ovladače se krátce rozsvítí následující světla. Krátce se rozsvítí Jsou zapnuta obrysová světla. Za účelem ovládání těchto funkcí si aplikaci stáhněte z příslušného obchodu s aplikacemi. Zkuste sedadlo posunout vzad a vpřed, abyste zajistili, že je zajištěno v dané poloze. Bliká Je zapnut ukazatel směru nebo výstražná světla. Pokud se teploty okolí blíží bodu mrazu, může se stát, že funkce Autostop bude k dispozici v omezeném rozsahu. Kromě uvedeného v tomto oznámení nesmí být jméno držitele autorských práv použito k reklamním účelům nebo jinak k propagaci prodeje, použití ani jiných transakcí s použitím tohoto softwaru bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv.

Next

2011 Opel Meriva

opel meriva manual pdf

Otočením nastavovacího prvku vyberete podnabídku. V případě vynechávání motoru, nerovnoměrného chodu motoru, snížení výkonu motoru nebo jiných neobvyklých problémů, nechte příčinu poruchy co možno nejdříve odstranit v servisu. . Pokud se čelní sklo zvenku mlží, aktivujte stěrač čelního skla a deaktivujte s. Rychlost ventilátoru se na displeji zobrazí počtem segmentů. Současně se na informačním centru řidiče zobrazí Filtr pevných částic je plný Pokračujte v jízdě nebo varovný kód 55. Osvětlení interiéru Během nástupu a výstupu z vozidla se automaticky rozsvítí přední a zadní stropní svítilny a potom se po prodlevě vypnou.

Next

Opel Meriva B instrukcja page 1

opel meriva manual pdf

The rear window wiper Pull stalk towards steering wheel. Systém nabíjení p svítí červeně. Do not continue your journey. Úvod Vaše vozidlo je navržená kombinace pokročilé technologie, bezpečnosti, ohleduplnosti k životnímu prostředí a hospodárnosti. Chlazení je funkční pouze tehdy, když motor běží a ventilátor klimatizace je zapnutý.

Next

Opel Meriva

opel meriva manual pdf

Nikdy nesmíte nádrž zcela vyprázdnit. Poznámky V případě nehody zůstane poloha vozidla vždy dostupná pro systém OnStar. Clean transmission around the cap see Fig. Kontrolka % zhasne v okamžiku dokončení samočinného čištění. Poznámky V případě nehody s naplněním airbagu se automaticky zapnou stropní svítilny. Posilovač brzd může přestat fungovat.

Next

Opel Meriva

opel meriva manual pdf

Automatické ovládání světel 3 124. Poznámky V případě nehody s naplněním airbagu se motor automaticky vypne pokud se vozidlo během určitého času zastaví. Ochrana proti vybití akumulátoru vozidla Aby bylo zajištěno spolehlivé startování motoru, je součástí systému stop-start několik funkcí, které chrání akumulátor vozidla před vybitím. Nastavení telefonu Další informace viz uživatelská příručka informačního a zábavného centra. Upozorněte své spolucestující na možné nebezpečí nehody a zranění následkem nesprávného používání vozidla.

Next

Opel Meriva

opel meriva manual pdf

Páka voliče musí být v poloze P. Nepohyblivé větrací otvory Další větrací otvory jsou umístěné pod čelním sklem i okny dveří a v prostorách pro nohy. Co nejdříve bezpečně opusťte proud vozidel, abyste nebránili jejich pohybu. Open or close sun shade as required. Pull off the wheel trim with the hook 3. If the brakes become hot, such as braking system.

Next

Opel Meriva

opel meriva manual pdf

Pokud se rozsvítí za chodu motoru Výstraha Může dojít k přerušení mazání motoru. . Distribuce vzduchu s , M , K Stiskněte příslušné tlačítko pro nastavení. Řízení Pokud dojde k výpadku posilovače řízení v důsledku zastavení motoru nebo poruchy systému, vozidlo lze stále řídit, ale řízení může vyžadovat zvýšenou nebo sníženou sílu. Vyhřívání zadního skla 3 33. The active carbon layer 3 electric auxiliary heating is warmed up eliminates most odours and noxious more quickly.

Next