Sta je licni broj osiguranika u radnoj knjizici - E

Je broj radnoj knjizici licni osiguranika sta u Radne knjižice

Je broj radnoj knjizici licni osiguranika sta u WebPropisi Infotek

Je broj radnoj knjizici licni osiguranika sta u Srpski lekari

Je broj radnoj knjizici licni osiguranika sta u Licni broj

Je broj radnoj knjizici licni osiguranika sta u Calculus12

Je broj radnoj knjizici licni osiguranika sta u E

Je broj radnoj knjizici licni osiguranika sta u Blank Cenniki

stanovi i plate

Je broj radnoj knjizici licni osiguranika sta u Sta je

Je broj radnoj knjizici licni osiguranika sta u ZAKONI

Je broj radnoj knjizici licni osiguranika sta u Blank Cenniki

Calculus12

ZAKONI

U ukupan broj sati za koje je ostvarena ukupna placa uzimaju se u obzir i sati za koje je osiguranik primao novcanu naknadu po propisima o radnim odnosima, zdravstvenom i penzijskom i invalidskom osiguranju i drugim propisima po kojima se isplac uje naknada place.

  • Postupak za ostvarivanje prava pokrenut po zahtjevu prije stupanja na snagu ovog zakona, okoncat ce se po odredbama ovog zakona ako je to za osiguranika povoljnije.

  • Sporna pitanja u smislu stava 1.

Sta je licni broj osiguranika u radnoj knjizici

Starosna penzija se utvrdjuje od mjesecnog prosjeka placa koje je osiguranik ostvario u bilo kojih uzastopnih 15 godina osiguranja koje su za osiguranika najpovoljnije, pocev od 1.

  • Kada se invalidska penzija odredjuje od place ostvarene u godini u kojoj je nastala invalidnost, penzija se prethodno uskladjuje, pocev od dana sticanja prava prema kretanju placa u posljednjem mjesecu iz perioda iz koga su place uzete za utvrdjivanje penzijskog osnova u odnosu na cijeli period iz koga su place uzete za utvrdjivanje penzijskog osnova.

  • ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU I OSNOVNE ODREDBE Clan 1.
2021 fentonia.com