Natsu yasumi - Otona no natsu yasumi (TV Series 2005– )

Yasumi natsu Otona no

Japanese Grammar for Intention

Yasumi natsu Japanese Grammar

Natsu Yasumi PopUp Event! — Mori Galaxy

Yasumi natsu Otona no

Yasumi natsu natsu_yasumi

1999 nen no natsu yasumi (1988)

Yasumi natsu 1999 nen

Yasumi natsu Natsu Yasumi

Yasumi natsu natsu_yasumi

Yasumi natsu Otona no

Yasumi natsu Natsu Yasumi

Yasumi natsu natsu_yasumi

1999 nen no natsu yasumi (1988)

Japanese Grammar for Intention

.

  • konban soba wo taberu tsumori desu Meaning: I intend to eat soba this evening.

  • This group 2 verb ねる neru means go to bed.
2021 fentonia.com